Často kladené otázky

Jak pojistit nemovitost?

Pojištění staveb pro bydlení se sjednává buď na novou anebo časovou hodnotu (cenu). Na tržní hodnotu pojištění sjednat nelze. To však neznamená, že pojistná částka nemůže tržní hodnoty stavby dosáhnout.

Při výplatě pojistné částky je pro pojišťovnu směrodatné, na jakou cenu je stavba pojištěna a jaké jsou technické parametry stavby (tloušťka zdiva, převládající stavební materiál, typ střechy, technický stav nemovitosti). Naopak lokalita v rámci jedné obce nehraje žádnou roli (za dům v atraktivní lokalitě města tudíž pojišťovna vyplatí stejné pojistné jako za stejný dům v neatraktivní lokalitě téhož města).

Bez ohledu na výši stanovené pojistné částky je pojištění vždy sjednáno buď na novou anebo časovou hodnotu a to zpětně ovlivňuje výši pojistné částky a pojistného.

V případě pojištění stavby na novou hodnotu odpovídá pojistné plnění takové částce, za kterou je možno získat stejnou stavbu a ve stejné kvalitě, jako byla pojištěná stavba, resp. částce, za níž je možno zničenou pojištěnou stavbu znovu postavit, resp. poškozenou stavbu opravit.

V případě pojištění na časovou hodnotu se do výše pojistného plnění promítne i opotřebení pojištěného objektu.

 

Jaký je rozdíl mezi časovou vs. novou hodnotou, výhody a nevýhody

V případě pojištění stavby na časovou hodnotu snižuje míra opotřebení pojištěné stavby výši pojistného plnění, tudíž je pojištění i levnější než v případě pojištění stavby na hodnotu novou. Nevýhodou při pojištění na časovou hodnotu však je skutečnost, že výše pojistného plnění je pro znovuobnovení pojištěné věci nedostatečná.

Co zvážit?

Pečlivě zvažte rizika, která vaší nemovitosti nejvíce hrozí – výbuch plynu, povodně atd.

K pojištění nemovitosti lze sjednat i různá připojištění. Doporučovaným připojištěním je např. pojištění odpovědnosti za škody způsobené v běžném občanském životě, které se obvykle vztahuje např. i na odpovědnost z držby psa.

Každopádně před tím, než pojistnou smlouvu podepíšete, se s pojistnou smlouvou důkladně seznamte. Zaměřte se na odstavce „Výluky z pojištění“, „Předmět pojištění“ a na limity pojistného plnění.

Jak je to u staveb pro bydlení?

Stavby pro bydlení není možno pojistit na tržní cenu a pojišťovny také rozdíly v tržních cenách rozlišují zpravidla jen mezi jednotlivými městy či kategoriemi měst, nikoli mezi jednotlivými lokalitami v rámci jednoho města. Některé pojišťovny však umožňují uzavření pojištění staveb na cenu, kterou stanoví odhadce, a ta podle nových oceňovacích předpisů Ministerstva financí tržní cenu musí zohledňovat.

Jak pojistit nemovitost ve které žije naše rodina?

Stavbu, na níž je existenčně závislá vaše rodina pojistěte na novou hodnotu, ať už jsou její staří a technický stav jakékoliv. Dojde-li ke zničení vašeho domu či bytu, výše pojistného plnění vám tak umožní pořídit si bydlení nové. Plnění, jehož výše je ovlivněna značným opotřebením stavby, vám k pořízení nového bydlení nepostačí. Za několik desítek korun měsíčně navíc se tak můžete vyhnout tíživé životní situaci.

Jak pojistit chalupu, či garáž?

Na časovou cenu je vhodné pojistit nemovitost, za kterou si v případě jejího zničení můžete pořídit novou za poměrně levné peníze, např. starou chalupu.

Jak pojistit nemovitost v rizikovém pásmu?

Pokud pojišťujete nemovitost, která se nachází v rizikovém pásmu, např. blízkém elektrárně nebo továrně, vyberte si pojišťovnu, která při výpočtu pojistného zohledňuje velikost obce a nabídne vám tak levnější sazbu. Prověřte však, zda riziko, kvůli kterému nemovitost pojišťujete, není vyloučeno z pojištění.

Co dělat u nemovitosti, kde jsou škody „na denním pořádku“?

Je-li pravděpodobné, že vznikne často se opakující škoda menšího rozsahu, vyplatí se uzavřít pojištění s malou spoluúčastí, přestože pojistné je dražší. Naopak při předpokladu, že dojde spíše k ojedinělé škodě většího rozsahu, je výhodnější uzavřít pojištění s větší spoluúčastí.Univerzální online pomocník pro výpočty v ekonomice a financích: kalkulačka.eu

Než půjdete do pojiš´tovny či za poradcem, vyzkoušejte tyto levné aplikace online pojištění pro nalezení toho nejlevnějšího: Úrazové pojištění, svů dům si pojistíte na: Pojištění nemovitosti, svůj automobil proti vlastním chybám zajistíte sjednáte-li Havarijní pojištění, před vykradením nebo vytopením, levně a výhodně: Pojištění domácnosti, pokud vytopíte sousedy budete v pohodě jestli budete mít: Pojištění odpovědnosti za škodu, rozdíly mezi jednotlivými typy Pojištění vozidel, nejlevnější, online Povinné ručení pro jakýkoli typ vozidla. Klid pro celou vaši rodinu v případě neštěstí živitele: Životní pojištění, tlumí následky neštěstí ve světě při vašich dobrodružstvích: Cestovní pojištění, svoji chatu či bytovou jednotku pojistíte na: Pojištění nemovitosti