Limity plnění

Částka na kterou je nemovitost pojištěna je ovlivněna pojistnou částkou nebo limitem. Oprávněná osoba se podílí spoluúčastí.

Výše pojistného se odvíjí od toho, zda je nemovitost pojištěna na svou novou či časovou hodnotu (cenu)

Nová hodnota

„Nová hodnota“ neboli "nová cena" je taková částka, která odpovídá pořizovací cena nové věci, resp. nákladům na uvedení poškozené věci do původního stavu. Z pojištění na novou cenu je v případě škody vyplaceno pojišťovnou pojistné plnění v takové výši, která pokryje náklady na uvedení domácnosti či nemovitosti do stejného stavu jako před škodní událostí.

 

 

Časová hodnota

„Časová hodnota“ neboli „časová cena“ je ta, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí. Jedná se o novou cenu věci sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení.

Plnění u pojištění nemovitosti

Pojistná částka, tj. částka vyplacená pojišťovnou oprávněné osobě v případě poškození či úplného zničení pojištěné stavby, může být stanovena různými způsoby, např.:

na základě výpočtu provedeným pojišťovnou. Ten závisí na typu pojišťované nemovitosti, způsobu sjednání pojištění, tj. zda se vychází z nové nebo časové hodnoty nemovitosti a na hodnotě jednoho m? pojištěné stavby. Hodnotu m? stavby ovlivňuje zpravidla technické provedení stavby a lokalita (obec), v níž se stavba nachází;

  • na základě pojistné částky stanovené pojistníkem, tj. tím, kdo pojištění sjednává
  • kombinací předchozích způsobů, tzn. kombinací výpočetního mechanismu pojišťovny a pojistnou částkou stanovenou pojistníkem, přičemž pojišťovna zpravidla určí spodní hranici pojistné částky a pojistník může tuto částku zvýšit dle svého uvážení;
  • na základě posudku znalce, tj. odhadní cenou.

Při stanovení pojistné částky výpočetním mechanismem pojišťovny má značný vliv na výši pojistné částky způsob sjednaní pojištění, tzn. zda je pojištění sjednáno na novou či časovou hodnotu nemovitosti. Je-li pojištění uzavřeno na časovou hodnotu, pojistné plnění je vždy nižší, neboť do výpočtu pojistné částky se promítá stáří a opotřebení pojištěné stavby.

Vždy se dobře informujte o způsobu pojištění, tzn. zda bude pojištění sjednáno na novou či časovou hodnotu nemovitosti. Protože pokud si sami nezvolíte způsob pojištění, toto bude vždy sjednáno na jednu z těchto cen (hodnot).Univerzální online pomocník pro výpočty v ekonomice a financích: kalkulačka.eu

Než půjdete do pojiš´tovny či za poradcem, vyzkoušejte tyto levné aplikace online pojištění pro nalezení toho nejlevnějšího: Úrazové pojištění, svů dům si pojistíte na: Pojištění nemovitosti, svůj automobil proti vlastním chybám zajistíte sjednáte-li Havarijní pojištění, před vykradením nebo vytopením, levně a výhodně: Pojištění domácnosti, pokud vytopíte sousedy budete v pohodě jestli budete mít: Pojištění odpovědnosti za škodu, rozdíly mezi jednotlivými typy Pojištění vozidel, nejlevnější, online Povinné ručení pro jakýkoli typ vozidla. Klid pro celou vaši rodinu v případě neštěstí živitele: Životní pojištění, tlumí následky neštěstí ve světě při vašich dobrodružstvích: Cestovní pojištění, svoji chatu či bytovou jednotku pojistíte na: Pojištění nemovitosti